O firmie

Firma AHAMET zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Jako nowczesna firma, chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą. W chwili obecnej strona jest rozbudowywana. Dokładamy wszelkich starań, aby już wkrótce zaprezentować Państwu pełen zakres naszej oferty. Głęboki nacisk kładziemy na profesjonalizm w Administrowaniu i Zarządzaniu powierzonymi nieruchomościami.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu w Inowrocławiu 0501 010929 lub 0523575226 i Bydgoszczy 0501010929. Oczekujemy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem: ahamet@ahamet.pl;  biuro@ahamet.pl.

Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej. Posiadamy licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości nr 15964. Prowadzimy firmę w Inowrocławiu i Bydgoszczy

 

Z POWAŻANIEM

Lucjan Metryka

Licencjonowany Zarządca Nieruchomości (licencja nr 15964)

Oferta

- dokonanie rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),

- zawieranie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz),

- zawieranie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, nadzory, remonty) ,

- zawieranie umów ubezpieczenia budynku, 

- reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed różnymi organami, 

- reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

- regulowanie należności nieruchomości poprzez rachunek bankowy,

- reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,

- zawieranie umów na dostawy mediów i usług,

- opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów),

- w sprawach szczególnie skomplikowanych nawiązanie współpracy z kancelarią prawną,

- prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,

- zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,

- kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,

- przygotowywanie planów remontowych,

- nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac,

- wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

- przeglądy nieruchomości,

- nadzór nad usługodawcami, 

- dbanie o prawidłową konserwację,

- wykonywanie uchwał właścicieli,

- prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali,

- przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej,

- wydawanie właścicielom lokali niezbędnych zaświadczeń,

- prowadzenie korespondencji z właścicielami,

- wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów,

- otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,

- prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,

- prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

- pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media,

- pobieranie dochodów z pożytków,

- windykacja należności, 

- przygotowywanie projektów planu gospodarczego,

- przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych,

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

- rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji.

Galeria administrowanych nieruchomości

Narutowicza 100a
Narutowicza 100a
Narutowicza 100a
Narutowicza 100a

AHAMET

ul. Okrężna 79

88-100 Inowrocław

Kontakt

T; +48 52 357 52 26

tel. kom.: 501 01 09 29

e-mail: ahamet@ahamet.pl biuro@ahamet.pl


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.U. AHAMET - Zarządzanie Nieruchomościami AHAMET w Inowrocławiu z siedzibą Al. Okrężna 79; 88-100 Inowrocław tel. 523575226 i pod adresem e:meil biuro@ahamet.pl . Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez przez  AHAMET F.U.-Zarzadzanie Nieruchomościami  może być wykonywane wyłącznie w celu realizacji umowy, której stronami są Pani/Pan i AHAMET F.U-Lucjan Metryka -Zarządzanie Nieruchomościami lub ich przetwarzanie jest związane z pośrednictwem, wynajmem i administrowaniem nieruchomościami stosownie do przepisów Ustawy o własności lokali. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez skontaktowanie się e-mailowo pod adresem biuro@ahamet.pl

 

Design by S@D